In een tuin is het hele jaar door altijd wel wat te  doen. Op deze pagina vind je een overzicht van de werkzaamheden die in deze periode het beste uitgevoerd kunnen worden.

tuinkalender
JANUARI (LOUWMAAND)
Als de dagen lengen, gaat de winter strengen.

Maak in de wintermaanden plannen voor het nieuwe seizoen. Wilt u iets veranderen in uw tuin en wat. Grote ingrepen moet u ruim van te voren plannen en een eventueel een afspraak maken met een hovenier. Kijk ook eens wat u aan b.v éénjarige wil zaaien. Het assortiment om zelf te zaaien is veel groter dan bij tuincentra en op plantenmarkten te koop is.
Planten van fruitstruiken (bij goed weer)
Snoeien van fruitbomen en sierheesters bij geen vorst
Oude en zieke takken van struiken kunnen nu verwijderd worden.
Kijk geregeld of de opgeslagen kuipplanten, met name de bladhoudende soorten, niet uitdrogen. Geef met mate water.
Controleer de vorstgevoelige bollen, knollen en kuipplanten in de winterberging geregeld op ziekten. Haal aangetast blad en bollen weg.
Als het niet vriest, kunt u bladverliezende bomen en heesters planten.
Controleert de kiemkracht van overgebleven zaad door wat zaad op een vochtige tissue in de vensterbank te leggen en zet er een glas over. Als de helft ontkiemt, is het zaad nog bruikbaar.
Hyacinten, krokusjes, narcissen en tulpen kunt u in bloei trekken door ze op te potten en koel weg te zetten. Zet ze pas warmer als de bloemknoppen zichtbaar zijn.
Bladverliezende bomen en struiken kunnen ’s winters gesnoeid worden. Snoei voorjaarsbloeiende heesters pas na de bloei!
Zet de composthoop nog een keer om zodat deze in het voorjaar goed verteerd is.
Geraniums (Pelargonium) kunnen nu gestekt worden. Neem stekjes van ca. 5 cm en zet ze in aparte potjes met potgrond. Zorg dat ze niet uitdrogen.
Lucht de kuipplanten in de winterberging geregeld, door bij vorstvrij weer het raam open te zetten.
Snijd winterstek van Forsythia, sering, buxus, Deutzia en hortensia. Zet ze in vochtig zand totdat ze in het voorjaar opgepot kunnen worden.
Gooi eierschalen in de tuin bij kalkminnende planten zoals druif of kruiden. Eierschalen op de composthoop zorgen dat de compost wat minder zuur is.
Snoeien van heesters, sier en vruchtbomen; alleen bij droog en helder weer.
Vaste vorstgevoelige planten, rozen en heesters afdekken.
Bij hevige sneeuwval coniferen sneeuwvrij maken: de sneeuwlast kan de takken doen breken.
Grasmachine laten slijpen en onderhouden.
Indien nodig gereedschap repareren en ingevet opbergen.
U mag in januari geen werkzaamheden aan de vijver uitvoeren. Controleer alleen of er geen schade door vorst optreedt en of de luchtvoorziening in orde is.
Als u een nieuwe vijver wilt gaan aanleggen, dan is bij vorstvrij weer januari een goede tijd deze alvast uit te graven.
Nestkastjes voor vogels moet u nu wel schoongemaakt hebben want een vogelpaar zoekt al vroeg de nestplaats uit.

Bij strenge vorst en of sneeuw kunt u vogels bijvoederen. Doe dit wel op een open of hoge plek zodat de kat niet op een onverwachte maaltijd wordt getrakteerd.
Geraniums (Pelargonium) kunnen nu gestekt worden. Neem stekjes van ca. 5 cm en zet ze in aparte potjes met potgrond. Zorg dat ze niet uitdrogen.
——————————————————————————–
FEBRUARI (sprokkelmaand)
Februari is nooit zo fel of ze heeft z’n drie zomerse dagen wel.

Nakijken als rozen en gevoelige struiken nog goed bedekt zijn voor de vorst

Paden aanleggen in de tuin, vaste elementen in de tuin aanbrengen
Bemesten van gazon
Aanmaken van eventuele vogelnestkastjes
Bij vorstvrij weer snoeien van struiken en bomen
Snoeien en verpotten van fuchsia’s en geraniums
Balkon en kuipplanten water te geven.
Doorgaan met de snoei van heesters en bomen als het weer het toelaat.
Als de vorst uit de bodem is, kunnen heesters, bomen en rozen geplant en verplant worden.
Op droge dagen houten schuttingen, hekwerken en pergola’s repareren en met een houtbeschermingsmiddel behandelen.
Snoei druiven.
——————————————————————————–
MAART (lentemaand)
Een droge maart is goud waard.

Mest geven aan moes en siertuin
Rozen snoeien in eerste helft v/d maand
Het gazon verticuteren
Borders aanleggen
Delen van vaste planten die te groot geworden zijn.
Vijver opnieuw schoonmaken en vissen weer voeren
Rozen en vruchtbomen preventief behandelen tegen luis
Zomerbloeiende bol en knolgewassen planten
Aangeaarde grond rondom de rozen wegnemen
Uitbottende rozen snoeien (behalve vroegbloeiende soorten)
Klimrozen opnieuw goed leiden en aanbinden
Rozen bijmesten met rozenmest
Als het grootste vorstgevaar is geweken:
Blader winterdek en afgeknipte plantenstengels weghalen
Selectief wieden
Onkruid uit gras steken
Gras beluchten en afstrooien met een mengsel van compost met zand
Borders bemesten
Slakken tijdig bestrijden
Zaaien in koude bak
Eerder gezaaide plantjes verspenen
Potplanten opnieuw verpotten
Bij nachtvorst:
Vorstgevoelige planten met vliesdoek beschermen
——————————————————————————–
APRIL(grasmaand)
April doet wat hij wil.

Gazon bemesten
Eventueel vijvers aanleggen, vijvers schoonmaken
Borders bewerken met compost
Vroegbloeiende struiken na de bloei snoeien
Wilde takken van de rozen snel verwijderen
Slechte plekken in gras uitkrabben en inzaaien of nieuwe zoden leggen
Grasranden scherp afsteken
Gras maaien zodra er weer groei in zit
Herfstbloeiende vaste planten (ver)planten en delen
Loot van uitgebloeide bollen rustig laten afsterven
Rijshout rondom vaste plantengroepen plaatsen
Wintergroene heesters, coniferen en/of hagen (ver)planten
Clematis, ridderspoor en perkplanten stekken
Rozen maandelijks bijmesten tot half juli
Potplanten geregeld bijmesten tijdens groeiseizoen
Grasmat maandelijks bijmesten (wanneer regen wordt verwacht)
Heesters snoeien die op het eenjarige hout bloeien
De kroon van bol acacia en bol catalpa tot op 20 cm terugsnoeien
Winterjasmijn fatsoeneren
Winterheide knippen
Vijver bijmesten, zonodig zuurstofplanten in vijver aanvullen
Maandelijks ligusterhaag snoeien
Haifheesters voorzichtig terugknippen tot boven het oude hout; snoeisel als stek gebruiken
Oud blad van siergrassen en varens wegknippen
Takken van jonge fruitbomen voorzichtig uitbuigen
Zaaien in de voile grond
Bloempotten schoonmaken
——————————————————————————–
MEI (bloeimaand)
Als de eiken in mei goed bloeien, zal alles volop bloeien.

Onkruid verwijderen in de tuin

Bloemenborders met turf bedekken om onkruid tegen te houden
Terrassen en paden onkruidvrij maken
Snoeien van hagen
Ideale planttijd voor éénjarige planten
Vorstgevoelige bollen 25 cm diep planten
Vaste platen steuntje geven en aanbinden
Druif aanbinden en okseldieven wegknippen
Zevenblad, winde en kweekgras te lijf gaan
Uitstekende takken van meidoorn, veldesdoorn, beuk en haagbeuk zoveel mogelijk in de haag verweven en daarna snoeien
Na de ijsheiligen
Vorstgevoelige perk – potplanten buiten zetten
Kruiden planten
Op een bewolkte dag hagen van coniferen, taxus, hulst, laurierkers en buxus snoeien
Controleren of hoge planten voldoende zijn aangebonden
Slap groeiende en hoge laatbloeiers terugknippen voor een steviger plant en rijkere bloei
Zaaddozen van uitgebloeide rododendrons en sering uitknijpen
Zaailingen verspenen
Opnieuw een jarigen zaaien
Tweejarige planten zaaien
Uitgebloeide brem tot vlak boven het oude hout snoeien
Vroegbloeiende clematis fatsoeneren
Dood hout uit hortensia’s verwijderen
Luis, bladrollers en slakken bijtijds verwijderen
——————————————————————————–
JUNI (zomermaand)
Juni nat en koud, maakt vaak dat je het hele jaar ellende houdt.

Uitgebloeide bloemen wegsnijden van rododendrons

Stoppen met planten in de vijver
Onkruid verwijderen
Bemesten van bloemenborders
Bestrijden van schadelijke insecten
Bladhoudende hagen snoeien eind juni
Uitgebloeide bloemen van rozen verwijderen
Onkruid wieden.
Plant een jarigen uit op hun definitieve plaats.
Maai geregeld het gras en strooi kalk als er zich mos in het gras bevindt.
Klimplanten en rozen aanbinden.
Knip de uitgebloeide bloemen van de sering eruit.
Zet tonkin stokken bij de vaste planten en bindt ze op.
Geef ’s avonds water tijdens een periode van droogte.
Tweejarigen als vergeet me nietjes (Myosotis), duizendschoon (Dianthus barbatus) en uurbloemen (Cheiranthus) uitzaaien.
Knip ligusterhagen.
——————————————————————————–
JULI (hooimaand)
Brengt juli hete gloed, gedijt september goed.

Water geven aan pot en kuipplanten

Uitgebloeide bloemen van lupinen en riddersporen nu verwijderen zodat ze in de nazomer kunnen bloeien
Verwijder uitgebloeide rozen.
Wees bedacht op luizen.
Strooi kunstmest op het gras.
Bind de vaste planten op aan de steunen.
Geef water tijdens periode van droogte – ook het gazon.
Pas een lichte zomersnoei toe bij de vruchtbomen, zodat licht en lucht bij de vruchten kunnen.
Neem een enkele te lang gegroeide tak bij een heester weg.
Snoei coniferen en naaldbomen.
Knip uitgebloeide bloemen uit de vaste planten.
Verwijder onkruid.
Verzamel zaad.
——————————————————————————–

AUGUSTUS (oogstmaand)
Vliegen de zwaluwen laag, dan komt de regen nog vandaag.

Gazon op droge plaatsen bijmesten

Onkruid verwijderen
Najaarsbloemen planten zoals krokussen, narcissen
Uitgebloeide bloemen in balkonbakken verwijderen
Verwijder uitgebloeide rozen.
Wees bedacht op luizen.
Strooi kunstmest op het gras.
Bind de vaste planten op aan de steunen.
Geef water tijdens periode van droogte – ook het gazon.
Pas een lichte zomersnoei toe bij de vruchtbomen, zodat licht en lucht bij de vruchten kunnen.
Neem een enkele te lang gegroeide tak bij een heester weg.
Snoei coniferen en naaldbomen.
Knip uitgebloeide bloemen uit de vaste planten.
Verwijder onkruid.
Verzamel zaad.
——————————————————————————–

SEPTEMBER (herfstmaand)
Dauw op het gras geeft groei aan het gewas.

Klimrozen vastbinden

Gevoelige kuipplanten naar binnen brengen
Gazon zaaien
Borders aanvullen met winter bloeiers
Hoge planten nu vastbinden
Strooi kunstmest over het gazon.
September is een geschikte maand voor het opnieuw inzaaien van een grasmat.
Bind klimplanten en rozen aan.
Zaag door een zomerstorm afgebroken takken van bomen af en bedek de wonden met een afdekmiddel.
Verwijder onkruid uit de borders en tussen de heesters.
Bestel bollen.
Knip de bloemen uit de hortensia en droog ze voor een droogboeket.
——————————————————————————–

OKTOBER (wijnmaand)
Het kost de zon wel halve dagen om de mist weer te verjagen.

Planten van vaste planten en heideplanten

Winterharde bloembakken vullen

Verwelkte zomerplanten verwijderen

Afgevallen bladeren opruimen

Kuipplanten naar binnen brengen

Bloemborders aanvullen met nieuwe planten

Rozen zo nodig iets inkorten

Winter bloeier zoals Helleborus en Camelia bijmesten met organische mest
Vroeg bloeiende bollen en knolgewassen planten
Vroeg bloeiende vaste planten (ver)planten
Laatste keer gras maaien
Een gaaskolom met bladeren om vorstgevoelige (klim)planten zetten
Vorstgevoelige kuipplanten naar binnen halen
Pioenrozen en hosta’s delen
Winterstekken nemen van heesters
Aan de voet van rozen en clematis beendermeel in harken
Rozen ‘op de kale wortel’ planten
——————————————————————————–
NOVEMBER (slachtmaand)
Is november koud en nat, dan hebben we het naarste alvast gehad.

Planten van bladverliezende bomen en sierheesters

Planten van rozen, beschermen tegen de nachtvorst
Vanaf half november fruitbomen planten
Vaste planten bedekken met compost
Rododendron en azalea’s bedekken tegen de koude
Rozen aanaarden, in de geul rondom stalmest aanbrengen
Pas geplante wintergroene struiken, coniferen en hagen extra water geven
Vorstgevoelige bollen en knollen koel en droog bewaren
Gras bij droog weer Lucht geven met grasprikker
Voorjaarsbollen kunstmest (NPK12-10-18) geven: 30 gram per m2
Na de eerste nachtvorsten niet-vorstgevoelige bladverliezende struiken, klimplanten en bomen verplanten en goed water geven
Ent plaats van stamrozen inpakken met een bosje stro
Vorstgevoelige heesters en planten extra toedekken met een dikke laag blad
——————————————————————————–
DECEMBER (wintermaand)
Zijn er eind december veel mollen, dan laat de winter met zich sollen.

Grondige schoonmaak geven aan allerlei tuinmateriaal.

Het bevroren gazon zo weinig mogelijk bewandelen.
Rozen beschermen tegen de vorst.
Snoeien van de in de zomer bloeiende struiken.
Waterplanten binnen laten overwinteren en geregeld water geven.
Kuipplanten controleren die binnen staan en spaarzaam water geven.
Blad van het gras harken (in de borders laten liggen)
Bladeren in de dakgoot verwijderen.
Zaadkransen, vetbollen en pindaslingers voor de vogels maken.
Druif, braam en kiwi bemesten met beendermeel, uiterlijk vóór half januari.
Druif, kiwi en braam terugsnoeien; het knipsel gebruiken als winterstek.
Meidoorn en veldjesdoornhaag in vorm snoeien.
Besdragende heesters en klimmers in vorm snoeien
Pas geplante wintergroene hagen en struiken extra water blijven geven
Nestkastjes schoonmaken en ophangen

TUINKALENDER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *